Avís Legal

Avís Legal

Clínica Dental Dent Ferma SLP garanteix la privadesa de les dades de caràcter personal aportats, segons la LOPD i RGPD.

Denominación social: Clínica Dental Dent Ferma SLP
CIF: B25624669
Adreça de correu electrònic: info@dentferma.cat
Domicili: C/ Valentí Almirall, 17 1r A (C.P.25004) Lleida

La visita a aquest website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant això durant la visita és possible sé que sol·licitin dades de caràcter personal a través de formularis.

Aquestes dades seran utilitzats per contestar la sol·licitud per la seva banda realitzada i per a l’enviament de la mateixa, també seran utilitzats per enviar-los informació de la nostra associació i serveis per qualsevol mitjà de comunicació, en enviar-nos aquest formulari vostè està acceptat explícitament la recepció dels mateixos, en el cas que no desitgés rebre la nostra informació, únicament hauria d’enviar un correu electrònic sol·licitant la baixa del nostre servei informatiu a info@dentferma.cat, les seves dades personals formaran part del fitxer clients, el destinatari dels quals i responsable del fitxer i del tractament del mateix és: Clínica Dental Dent Ferma SLP, en C/ Valentí Almirall, 17 1r A (C.P.25004) Lleida, on podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat  i oposició, mitjançant escrit l’adreça abans indicada incloent còpia del DNI o document identificatiu equivalent.

La negativa a proporcionar les dades suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir al servei pels quals eren sol·licitats. Vostè té dret a rebre resposta de qualsevol pregunta, consulta o aclariment que li sorgeixi derivada d’aquest formulari. En el cas que aporti les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, el mateix formarà part del mateix fitxer la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, sent aplicables la resta d’extrems indicats en el paràgraf anterior. Totes les seves dades seran donats de baixa definitivament de la nostra base de dades pels següents motius: 1º- a petició seva. 2º- quan hagin deixat de ser necessaris per a les finalitats que van motivar la seva recollida.

Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili del propietari del lloc web.