És normal tenir sensibilitat dental als canvis de temperatura?

La sensibilitat dental és un símptoma bastant comú que afecta a una de cada 8 persones adultes. Es dóna principalment entre 25 i 45 anys. Es caracteritza per un dolor breu i agut ocasionat per la exposició de la dentina a estímuls externs, tèrmics, tàctils, osmòtics o químics. En alguns casos són símptomes associats a … Llegiu més És normal tenir sensibilitat dental als canvis de temperatura?