És normal tenir sensibilitat dental als canvis de temperatura?

Facebook
Twitter
LinkedIn

La sensibilitat dental és un símptoma bastant comú que afecta a una de cada 8 persones adultes. Es dóna principalment entre 25 i 45 anys. Es caracteritza per un dolor breu i agut ocasionat per la exposició de la dentina a estímuls externs, tèrmics, tàctils, osmòtics o químics. En alguns casos són símptomes associats a càries, gingivitis, periodontitis o afectacions de polpa dentària. El més comú és el deteriorament de la capa d’esmalt dental que deixa exposada la dentina o les retraccions de geniva que deixen al descobert una part de l’arrel on tampoc hi ha esmalt. Les terminacions nervioses dels túbuls dentinaris que queden exposats a l’exterior són les responsables d’aquesta sensibilitat.

Més faqs