Implants i dents en un dia?

IMPLANTS I DENTS EN UN DIA?
Slider

Implants i dents en un dia?

Els Implants Dentals de Titani estan dissenyats per a poder fer càrrega immediata, és a dir, que es poden posar les dents a les poques hores d’haver posat els implants. Durant les següents setmanes es produirà l’osteointegració, que és el fenòmen que fa que l’Implant Dental quedi soldat a l’os per poder fer la funció d’una arrel d’una dent o queixal.

Per a poder fer la càrrega immediata és necessari que l’implant hagi quedat collat prou fort sobre l’os. En cas que no es superin els 35ncm de força de fixació primària no farem càrrega inmediata i postposarem la col·locació de la pròtesi el temps que necessiti l’implant per osteointegrar-se. En qualsevol cas, la pròtesi que col·locarem de forma immediata serà sempre una pròtesi funcional provisional. Quan els Implants Dentals s’hauran integrat, llavors ja podrem confeccionar la pròtesi dental definitiva.

El Doctor et recomana

Implants i dents en 24 hores?

Càmara Intraoral d’Alta Resolució, Ortopantomografia i Scanner Digital
Anàlisi en 3D.

Minimament invasiva

Intervencions Guiades per Ordinador per a fer la cirugia d’implants el més simple possible

Solucions per casos sense os

Regeneració Tisular Guiada
Elevacions de Sinus Maxil·lar
Distraccions Òssies Alveolars

Sedació concient intravenosa

Màxim confort i benestar en les intervencions quirúrgiques d’implants dentals