Solucions per a casos sense os

SOLUCIONS PER A CASOS SENSE OS
Slider

Solucions per a casos sense os

La Cirurgia d’Implants Dentals ha desenvolupat tècniques quirúrgiques per a poder fer Implants en CASOS SENSE OS. L’Elevació de Sinus o Sinus Lift permet augmentar la massa òssia del Maxil·lar Superior. Igualment les Cirurgies en les Apòfisis Pterigoides o en els Arcs Cigomàtics permeten la fixació d’Implants Dentals i la confecció de Pròtesis Dentals en casos d’atròfies severes. I finalment l’Augment de la Dimensió Vertical i Transversal de la Cresta Alveolar amb autoingerts també fan possible els implants en CASOS SENSE OS. Val a dir que són tècniques quirúrgiques més invasives i que per tant, necessitaran d’un temps molt més llarg de cicatrització per a poder acabar la Pròtesi sobre els Implants. Caldrà doncs, fer una valoració de cada cas per poder oferir aquestes solucions quirúrgiques. 

El Doctor et recomana

Implants i dents en 24 hores?

Càmara Intraoral d’Alta Resolució, Ortopantomografia i Scanner Digital
Anàlisi en 3D.

Minimament invasiva

Intervencions Guiades per Ordinador per a fer la cirugia d’implants el més simple possible

Solucions per casos sense os

Regeneració Tisular Guiada
Elevacions de Sinus Maxil·lar
Distraccions Òssies Alveolars

Sedació concient intravenosa

Màxim confort i benestar en les intervencions quirúrgiques d’implants dentals