Què són les aftes bucals i com es poden tractar?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Les aftes bucals són lesions ulceratives molt freqüenta a la cavitat bucal. Tenen uns 5 mm de tamany i no són contagioses. Tenen color blanquinós i envoltades per una àrea vermella. Són molt molestes. Poden ser signe d’altres patologies ( lesions infeccioses, malalties mucocutànees, neoplàsies, patologia inflamatòria crònica intestinal… ) Es creu que tenen una causa multifactorial ( traumatismes, alimentació deficient, avitaminosi, al·lèrgies, canvis hormonals, medicaments, bacteris o virus, alteracions del sistema immune, stress… ). Mes freqüents en edats primerenques. Es curen espontàniament, però existeixen medicaments per pal·liar les seves molèsties. Les aftes bucals recurrents requereixen la visita a l’odontòleg.

Més faqs