Composites estètics

Slider

Composites estètics

Els tractaments restauratius amb composites estètics Microhíbrids i de Nanopartícules aconsegueixen reproduïr l’estructura dental a la perfecció. Els fabricants d’aquests composites han aconseguit una elevada capacitat adhesiva a la dent natural. I l’estratificació dels diferents colors fa possible imitar la natural al 100%.

Les fractures dentals accidentals tenen una solució ràpida i eficaç gràcies a aquests materials. Tanmateix han aconseguit un alt grau de resistència i adhesivitat que han desplaçat els materials més convencionals, com l’amalgama de plata i els pins parapolpars, aconseguint així materials més biocompatibles i aplicats amb tècniques mínimament invasives.

La capacitat artística del modelat i l’estratificació del composite per part de l’odontòleg fa dels COMPOSITES ESTÈTICS un dels materials de primera elecció per restaurar l’estructura dental perduda.

El Doctor et recomana

DIGITAL SMILE DESIGN

L’anàlisi digital del somriure a partir de fotografies intra i extraorals aconsegueix una planificació estètica perfecta.

LA BELLESA DEL Zirconi-ceràmica

Materials ceràmics com el zirconi o el disilicat de liti aconsegueixen imitar a la perfecció la dent natural per crear dents perfectes.

COMPOSITES ESTÈTICS

Els materials de resina composta aplicada de forma estratificada sobre la superficie de la dent natural ofereixen resultats extraordinaris.

BLANQUEJAMENT DENTAL ZOOM

El sistema de blanquejament ZOOM creat per Philips ofereix una garantia de blanquejament en una sóla sessió clinica. És increïble.